Trendrapport Finance 2020

Uit een onderzoek van Broad Horizon naar de belangrijkste trends en ontwikkelingen in 2020 voor de financemarkt, is gebleken dat veel trends nog altijd niet voldoende benut worden door financiƫle instellingen. In dit rapport staan de belangrijkste trends op het gebied van demografie, economie, milieu en politiek en wordt gekeken wat deze ontwikkelingen betekenen voor de financesector.

In deel 1 van ons industry rapport belichtten we de algemene financeontwikkelingen en trends van 2020. In deel 2 zoomen we verder in op een aantal specifieke sectoren (bankensector, verzekeringssector, vermogensbeheerdersmarkt) binnen de finance-wereld en kijken we wat voor invloed de verschillende ontwikkelingen op deze sectoren hebben.

Onderwerp

Finance trendrapport

Geschreven door

Wouter Heutmekers