Optimix: een transparant customer on-boarding proces

De samenwerking met Handelsbanken Nederland bood Optimix Vermogensbeheer de gelegenheid om nieuwe cliënten voor haar eigen dienstverlening te kunnen werven. 

Customer onboarding
Customer onboarding zijn alle activiteiten die een financiële instelling onderneemt zodra een klant een nieuw product aanschaft of zich aanmeldt voor een nieuwe dienst. Deze activiteiten zijn erop gericht om ervoor te zorgen dat de klant het product of de dienst ook daadwerkelijk kan gaan gebruiken en om cross-selling van andere producten mogelijk te maken. Customer onboarding is een van de meest kritische activiteiten voor de financiële sector omdat het direct effect heeft op klantenervaring, -service en -relaties, die op hun beurt de uiteindelijke winst van de instelling beïnvloeden. Customer onboarding is daarom bij uitstek een factor waarmee een financiële instelling zich van de concurrentie kan onderscheiden.

Een tool voor relatiemanagement
Optimix wilde een online tool die het proces van registratie en afhandeling van nieuwe cliënten eenvoudig zou faciliteren, waarbij de klantgegevens in één centrale database zouden worden opgeslagen. Omdat Optimix Vermogensbeheer al werkte met het MijnOptimix-platform, is ervoor gekozen om de oplossing waarmee potentiële cliënten digitaal gegevens kunnen invoeren, raadplegen en valideren, als toevoeging aan dit platform te realiseren. De potentiële klant logt in en kan in een beveiligde omgeving een vragenlijst langslopen, op basis waarvan een persoonlijk risicoprofiel wordt vastgesteld. De resultaten worden in een dossier in het relatiemanagementsysteem vastgelegd en gaan ter controle naar een medewerker van Optimix Vermogensbeheer. Zodra deze medewerker de gegevens heeft gevalideerd, krijgt de klant bericht dat hij met beleggen kan beginnen. Daarnaast is een integratie gerealiseerd met het financiële systeem voor een snelle en accurate financiële afhandeling van de nieuwe contracten.

Om een correcte gegevensregistratie en eenvoudige raadpleging mogelijk te maken, is de functionaliteit van het relatiemanagementsysteem verder ingericht om complete vastlegging van prospectgegevens, vragenlijsten en contracten mogelijk te maken. Het afhandelingsproces van nieuwe cliënten wordt door middel van workflow ondersteund. De AutoMerge-functionaliteit zorgt ervoor dat met behulp van een van tevoren uitgewerkte workflow automatisch documenten opgesteld en gemaild kunnen worden. Door delen van het customer onboarding proces te automatiseren, heeft Optimix Vermogensbeheer tijd bespaard en is de foutgevoeligheid bij invoer gereduceerd.