Target-To-Data

Het TargetToData-model legt de relatie tussen data, inzichten, toepassingen en organisatiedoelen. Het geeft sturing en is het startpunt voor meer datagedreven werken.

Wat is de uitdaging

Veel organisaties willen richting en een doel geven aan de inzet van data, analyse en marketingautomation-initiatieven. Ze willen een eenduidig beeld van veronderstelde en aantoonbare verbanden tussen doelen, drivers en middeleninzet. Op basis hiervan kunnen ze namelijk de juiste prioriteiten stellen en sturen op de inzet van middelen en resultaat. 

Wat is de oplossing

Het Target-To-Data-model is een gelaagd en integraal model, waarin de relatie wordt gelegd tussen data en inzichten, de toepassing en wijze waarop dit bijdraagt aan organisatiedoelen. We kijken hierbij naar de interne situatie en de externe context van de organisatie. Wij ontwikkelen samen met jouw organisatie een beeld van de bedrijfs- en klantdoelen en vertalen deze naar concrete indicatoren en tijd. Op basis hiervan brengen we in kaart welke factoren  

Invloed hebben op het behalen van deze doelen en welke kanalen en middelen we kunnen inzetten om deze factoren de gewenste kans op te bewegen. Op basis van wat nodig is om deze middelen slimmer in te zetten, stellen we gewenste inzichten vast en vertalen we deze naar een databehoefte. Het Target-To-Dat-model geeft op één plaat inzicht in welke doelen geoptimaliseerd worden vanuit data en inzicht. Op basis hiervan kan de datastrategie gevisualiseerd worden en dient deze als blauwdruk voor sturing en integrale managementdashboards. 

 

Volg onze journey

Benieuwd naar onze volgende stap? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ons blog.

Deel jouw uitdaging