Student recruitment for Dynamics 365

Deze oplossing biedt ondersteuning voor de gehele wervingscyclus van potentiële studenten binnen mbohbo en wo en zorgt voor een persoonlijke benadering, een verhoogde effectiviteit van wervingsactiviteiten en daarmee de juiste student op de juiste plaats.

Wat is de uitdaging

De afgelopen jaren zijn onderwijsinstellingen geconfronteerd met een aantal belangrijke marktontwikkelingen. De internationalisering van het (hoger) onderwijs zorgt voor meer internationale concurrentie, maar ook de strijd om de Nederlandse student is in volle gang. De druk om de kwaliteit van het onderwijs verder te vergroten en concurrerend te blijven is daarmee sterk toegenomen. 
 
Een arbeidsmarkt die sneller verandert dan ooit vraagt om een flexibele werkwijze vanuit onderwijsinstellingen. Het is essentieel om snel te kunnen inspelen op de behoefte van dat arbeidsmarkt op dat moment. Dit heeft ook een grote impact op de werving van nieuwe studenten. Een goede relatie en samenwerking met het bedrijfsleven, overheid en kapitaalverstrekkers is essentieel.  

Wat is de oplossing

Student recruitment maakt het beheer van de opleidingscatalogus mogelijk, door aan te sluiten op de formaten van Studielink en DUO, een koppeling vast te leggen naar verschillende administratieve units binnen de onderwijsinstelling. Met deze oplossing wordt het mogelijk om opleidingen te clusteren, andere namen te geven en het onderwijsaanbod direct te publiceren op de instellingswebsite. In de marketingcatalogus kunnen brochures, boilerplteteksten en video’s in relatie tot een opleiding geregistreerd worden. Evenementen kunnen geregistreerd en gepubliceerd worden, waarbij er sjablonen zijn voor open dagen, meeloopdagen en snuffelstages. (Potentiële) studenten kunnen gericht uitgenodigd worden op basis van selecties. Deelnemers kunnen geregistreerd worden via QR-codes. Met Student recruiting is het eenvoudig om studenten op te volgen en na te bellen. Daarnaast wordt het relatiebeheer van toeleverende scholen geoptimaliseerd, via rapportages, een scholenbestanden uit DUO, een decanenportaal en een planning en registratie van contactmomenten. De registratie van belangstellenden wordt geautomatiseerd en versneld. Het instroommanagement wordt via vastelgging van studentendossiers, sjablonen, checklists voor intakegesprekken en een geautomatiseerde planning geoptimaliseerd. Ten slotte maakt Student recruitment gebruik van Power BI-rapportages.  

Volg onze journey

Benieuwd naar onze volgende stap? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ons blog.

Deel jouw uitdaging