Student Insights Bootcamp

Meer grip op studentuitval – najaarseditie 2020

Heeft jouw onderwijsinstelling te maken met een aanzienlijk uitval percentage van studenten? Verlaten teveel studenten de opleidingen zonder een diploma? En willen jullie hier graag verandering in brengen?

Reserveer alvast vrijblijvend jouw plek voor de najaarseditie Student Insights Bootcamp!

Student Insights Bootcamp

Slim gebruik van informatie over de studenten kan bijdragen aan het terugbrengen van het uitvalpercentage. Veel onderwijsinstellingen willen hiermee aan de slag, maar ervaren op dit moment nog te veel barrières om hiermee te starten. Speciaal voor onderwijsinstellingen organiseert Broad Horizon daarom de Student Insights Bootcamp.

Snel leren, snel realiseren

Tijdens de Student Insights Bootcamp werkt een team vanuit jouw onderwijsinstelling samen met de specialisten van Broad Horizon aan een concrete case met jouw echte data van jouw instelling.  We brengen verschillende gegevensbronnen bij elkaar, voorspellen welke studenten met grote waarschijnlijkheid vroegtijdig zullen uitvallen en helpen processen in te richten om goed te kunnen acteren.

Bovendien werken we gezamenlijk een concrete toepassing uit, waarin slim gebruik wordt gemaakt van de verkregen inzichten. Dit leidt tot een business case, waarin we aantonen welke toegevoegde waarde het slim gebruik van data in deze case kan opleveren.

Naast een team vanuit jouw onderwijsinstelling zullen er ook teams vanuit andere onderwijsinstellingen deelnemen. Hierdoor heb je ook de mogelijkheid om van elkaar te leren.

Na afloop van de bootcamp beschik je over:

  • Een volledig en uitgebreid beeld van de studenten, inclusief verrijkte en afgeleide kenmerken.
  • Een dashboard waarin je inzicht krijgt in de historische en potentiële studenten uitval.
  • Een accurate voorspelling van studenten met hoge kans om vroegtijdig uit te vallen.
  • Een uitwerking van een concrete toepassing om de verkregen inzichten.
  • Toepassing van inzichten in jouw contactkanalen van studenten, begeleiders en medewerkers.
  • Een business case om de toegevoegde waarde van slimme inzet van studentendata aan te tonen.

Gebruik van Microsoft Customer Insights

Binnen de bootcamp wordt gebruik gemaakt van Microsoft Customer Insights (CI). Dit is een Customer Data Platform (CDP), waarin op eenvoudige wijze verschillende databronnen met student data aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Dit betreft zowel data uit Microsoft business applicaties als uit andere applicaties als studentvolgsystemen. Binnen CI kan vervolgens een integraal en verrijkt studentbeeld worden gebouwd (inclusief AI) en snel worden ontsloten naar de verschillende contactkanalen.

Binnen twee weken resultaat

In een periode van twee weken wordt in iedere week gedurende twee tot drie opeenvolgende dagen gewerkt aan de case.

Voorafgaand aan de bootcamp zal er een intake plaatsvinden met iedere deelnemer. Daarin bespreken we de case en de concrete toepassing die jullie willen oppakken. Tevens stemmen we de samenstelling van jullie team af. Tenslotte bespreken we welke data jullie meenemen voor het realiseren van de case.

Programma

In 5 dagen worden de volgende modules behandeld:

Module 1: Kick-off & data ontsluiting. 
Deze module start een korte kick-off met daarin doel, programma en beoogd eindresultaat van de bootcamp. Vervolgens worden de databronnen ontsloten in Microsoft Customer Insights.

Module 2: Integraal student beeld. 
In deze module worden de databronnen aan elkaar gekoppeld met als doel een uniek, integraal student beeld op te bouwen. Er wordt aandacht besteed aan de sleutels waarop gekoppeld wordt en welke data meegenomen wordt uit de verschillende databronnen.

Module 3: Verrijkt student beeld. 
In deze module wordt het student beeld verrijkt door het bouwen van kpi’s. Nadat nagedacht is welke kpi’s interessant zijn, wordt gekeken of hiervoor data beschikbaar is en worden de kpi’s vervolgens gebouwd. Hiermee wordt het student beeld rijker.

Module 4: Voorspelling vroegtijdige uitval. 
In deze module wordt een uitstap gemaakt naar de Azure Machine Learning omgeving. Binnen deze omgeving wordt een voorspelmodel gebouwd, waarmee de kans op uitval van studenten voorspeld kan worden. Na een korte introductie over het bouwen van voorspelmodellen, wordt onder begeleiding een model gebouwd.

Module 5: Studentsegmenten. 
Op basis van het gebouwde student beeld en de resultaten van het voorspelmodel wordt in deze module één of meerdere studentsegmenten gebouwd. Deze studentsegmenten dienen als basis voor de toepassing die opgepakt wordt als onderdeel van de bootcamp.

Module 6: Uitval inzicht toegepast.
In deze module zal een concrete toepassing worden uitgewerkt. Afhankelijk van de gekozen toepassing kan dit leiden tot de ontwikkeling van een specifieke Microsoft PowerApp op basis van de verkregen uitval inzichten. Of het gebruiken van de inzichten in Micorosft Dynamics 365 voor een specifieke campagne of activiteit.

Module 7: Inzicht in uitval.
Deze module heeft als doel een eerste dashboard te bouwen die inzicht geeft in het zowel historisch als toekomstig studentuitval. Dit dashboard zal gebouwd worden in Microsoft Power BI. Het dashboard moet het management handvaten gaan geven om op te gaan sturen.

Gedurende de gehele bootcamp wordt gewerkt aan het invullen van een business case, zodat deze aan het eind volledig is ingevuld. De bootcamp is volledig gebaseerd op de eigen data van de deelnemende instelling.

Als afronding van de bootcamp zal er door jullie met onze ondersteuning een presentatie aan relevante stakeholders binnen jullie onderwijsinstelling worden gegeven, waarin jullie terugkoppeling geven over jullie ervaringen, behaalde resultaten en de toegevoegde waarde.

Wil jij er bij zijn tijdens de najaarseditie? Reserveer dan nu alvast vrijblijvend jouw plek. Je ontvangt dan van ons bericht zodra er meer bekend is over de najaarseditie.