BLUE SKY GROUP: RELATIEMANAGEMENTSYSTEEM ALS VOLGENDE STAP

Broad Horizon [voormalig House of Engagement] heeft voor Blue Sky Group een upgrade van het relatiemanagementsysteem gerealiseerd. De upgrade is een nieuw startpunt om het gebruik van het relatiemanagementsysteem binnen de organisatie te optimaliseren. Het uiteindelijke doel is om dit systeem door te ontwikkelen tot het centrale platform voor alle klantgerelateerde dataprocessen binnen Blue Sky Group.

Nieuw startpunt
Broad Horizon heeft voor Blue Sky Group een upgrade van Dynamics gerealiseerd. Deze upgrade was nodig omdat verschillende zaken niet goed functioneerden en specifieke functionele wensen niet gerealiseerd konden worden in het vorige systeem. Het Blue Sky Group wilde om ook andere processen met het relatiemanagementsysteem te kunnen ondersteunen. De upgrade is daarmee een nieuwe kans om efficiënt en innovatief gebruik te maken van de beschikbare technologie.

In de eerste fase van het upgradeproject is de bestaande functionaliteit opnieuw ingericht en is een aantal noodzakelijke efficiëntieverbeteringen doorgevoerd. Zo zijn diverse verbeteringen doorgevoerd om beter inzicht te krijgen in de decision making units van de (potentiële) relaties van Blue Sky Group. De toevoeging van cijfermatige data (bijvoorbeeld dekkingsgraden en jaarcijfers) zorgde voor een verbeterd klantbeeld.

Gebruikersadoptie
Een belangrijke doelstelling van de upgrade was om de acceptatie van het nieuwe systeem te verbeteren ten opzichte van die van het oude systeem. Om dit te realiseren is het nieuwe systeem zodanig ingericht dat de medewerkers beter gebruik kunnen maken van de beschikbare functionaliteiten. Naast het beter aan laten sluiten van de technische en functionele inrichting, is vanaf het begin van het proces veel aandacht besteed aan het informeren en betrokken houden van de eindgebruikers. Op deze manier werden wensen snel herkend en doorgevoerd. De kerngebruikers konden in specifieke sessies feedback geven op de gemaakte oplossing, waarna de laatste gebruikersverbeteringen zijn doorgevoerd. 

De toekomst van het relatiemanagementsysteem
Bij de toekomstige inzet van het systeem wordt gewerkt aan betere ondersteuning van het verkoopproces en het klantinzicht. Onderdelen hiervan vormen een contactmomentenregistratie en automatische verrijking van de klantdata. Ook zal de ondersteuning van direct mailing en evenementen worden ingericht. Tot slot wordt het gebruikmaken van relatiemanagementsysteem op mobiele apparaten onderdeel van deze fase. Dit zorgt ervoor dat het relatiemanagementsysteemgebruik verder toeneemt en geeft Blue Sky Group meer grip op haar operationele en commerciële processen.

Office work