Publishing

De uitgeversbranche worstelt al jaren met digitalisering. Inmiddels is de beweging van print naar digitaal ook tot de kleinere uitgeverijen doorgedrongen. Wij zien dat de markt steeds meer beweegt richting een persoonlijke, individuele klantervaring.

Veilig

Beheerd

Betrouwbaar

Schaalbaar

Verbeter bedrijfsprocessen Word toekomstbestendig Help je klanten Betrek je medewerkers Inzicht
Help > Verbeter > Betrek > Word > Veilig Schaalbaar Beheerd Betrouwbaar Inzicht

Klanten van uitgeverijen willen een steeds persoonlijkere benadering. De toegang en het gebruik van producten en diensten worden belangrijker dan het bezit ervan. Hierop inspelen leidt tevens tot een sterkere klantervaring.

Om de bedrijfsprocessen te verbeteren, verschuift de markt van print naar digitaal. Daarnaast kunnen slimme platforms en portalen helpen om de bedrijfsprocessen efficiënter in te richten.

Uitgeverijen worden toekomstbestendig door de inzet van innovatieve oplossingen en door data slim in te zetten. De klanten zijn te vinden op platformen, portalen en in communities en leeromgevingen.

De samenwerking tussen de verschillende medewerkers moet worden verbeterd en vereenvoudigd. Door te werken in een applicatie heeft iedereen altijd toegang tot de laatste informatie en inzicht in het volledige en actuele klantprofiel, voorraden en financiële gegevens.

Quotes

Ons doel is om onafhankelijk en in volle vrijheid te zorgen voor relevante informatievoorziening: overdracht van kennis, ervaringen, ideeën en inspiratie.

John Boom

Koninklijke Boom uitgeverijen

Ter inspiratie

Bij Broad Horizon staat het partnerschap met onze klanten centraal. Lees hieronder over een van onze fijne samenwerkingen in de uitgeversbranche.

Volg onze journey

Benieuwd naar onze volgende stap? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ons blog.

Deel jouw uitdaging