Product Import

Met Product Import kunnen via een Excel-template grote hoeveelheden artikelen en prijzen snel, gevalideerd en gecontroleerd ingelezen worden in de bedrijfsadministratie.

Wat is de uitdaging

In Dynamics 365 is het opvoeren van producten en diensten tijdrovend, is veel product- en dienstinformatie verspreid over verschillende schermen en is het lastig om de correcte opvoer van product- en dienstgegevens te valideren. 

Wat is de oplossing

Een Excel-template waarin alle benodigde velden voor het vastleggen van product- en dienstinformatie in één werkblad beschikbaar zijn en mn snel regel voor regel een nieuw product of dienst opgevoerd kan worden. Dit Excelbestand wordt gecontroleerd in Dynamics 365 ingelezen en gevalideerd. Ontbrekende of foutieve gegevens zijn via een foutafhandelingsscherm makkelijk aan te vullen of te corrigeren. Bij het inlezen worden ook de standaardwaardes die op productcategorieniveau zijn vastgelegd per bedsrijfsadministratie overgenomen.

Volg onze journey

Benieuwd naar onze volgende stap? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ons blog.

Deel jouw uitdaging