Medical

In de zorgmarkt focussen wij ons op leveranciers in en rondom de zorg. De markt wordt beheerst door kleine marges door zorgverzekeringscontracten en een focus op efficiency en schaalvergroting.

Veilig

Beheerd

Betrouwbaar

Schaalbaar

Verbeter bedrijfsprocessen Word toekomstbestendig Help je klanten Betrek je medewerkers Inzicht
Help > Verbeter > Betrek > Word > Veilig Schaalbaar Beheerd Betrouwbaar Inzicht

Externe gebruikers willen zelf toegang hebben tot gegevens. Productinformatie moet via portalen beschikbaar zijn. Wij zien steeds meer ondersteuning van de particuliere verkoop van hulpmiddelen, maar ook nieuwe vormen van financiering, zoals lease.

De markt van de zorg hulpmiddelen beweegt richting schaalvergroting vanwege druk op de marges. Om bedrijfsprocessen efficiënter in te kunnen richten, is eenvoudig en inzichtelijk depotbeheer nodig.

Het digitale medische dossier wordt leidend in de toekomst en moet toegankelijk zijn vanaf elk apparaat, op elk moment en vanaf iedere locatie.

Om jouw medewerkers bij de organisatie te betrekken, hebben zij over- en inzicht nodig, zodat de zorg zo efficiënt mogelijk kan worden ondersteund. Medewerkers hebben een integraal, 360-graden klantbeeld nodig.

Quotes

Ter inspiratie

Bij Broad Horizon staat het partnerschap met onze klanten centraal. Lees hieronder over een van onze fijne samenwerkingen. Of download de brochure:

Volg onze journey

Benieuwd naar onze volgende stap? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ons blog.

Deel jouw uitdaging