Flexibele & innovatieve uitgeverijsoftware

knkPublishing biedt uitgeverijen uitgelezen kansen om hun activiteiten te versterken en nieuwe omzetstromen te benutten. Deze bedrijfssoftware biedt complete functionaliteit voor alle activiteiten en mediamogelijkheden. Dit op basis van de best practices in de mediabranche en van Microsoft. Zo zorg je voor sterke verbinding van mensen, activiteiten en producten!

In de uitgeefbranche dienen zich continu nieuwe ver- dienmodellen aan. Daarbij draait het om de vraag hoe je het beste kunt inspelen op nieuwe behoeften van de lezer. Hoe kun je zowel inhoudelijk als op gebieden als distributie en marketing waarde toevoegen? Om snel de juiste besluiten te kunnen nemen, moeten de interne processen op orde zijn. Alles moet kloppen. Daarom zijn digitalisering en procesintegratie meer dan ooit van belang om de continuïteit te waarborgen. knkPublishing maakt dit mogelijk.

Internationaal succesvolle alles-in-één oplossing
knkPublishing is gebaseerd op Microsoft Dynamics en ontwikkeld als add-on voor uitgevers. Het van oorsprong Duitse platform voorziet in ondersteuning voor vele uitingsvormen van mediaproducten. Kortom: alle beno-digde functionaliteit voor educatieve, academische, busi-ness-to-business, boeken- en tijdschriftuitgevers. Naast manuscripten, abonnementen en evenementen onder-steunt de oplossing ook nieuwe digitale omzetstromen. Dit met veel tevreden gebruikers in Europa, Noord-Ame-rika en Azië als resultaat.

Klantgerichter én (kosten)efficiënter werken
Kernprocessen voor finance, marketing, verkoop en logistiek worden gebundeld met best practices op het gebieden als projecten- en titelbeheer, redactie, realisatie, productie en verkooppromotie. Van adverten-tiemanagement tot management van intellectueel eigen-dom en levenscyclusmanagement van titels.

De aanpasbare softwaremodules behelzen alle aspecten van bijvoorbeeld abonnementen-, manuscripten-, artikel-, event-, rechten-, licentie- en metadatabeheer en zelfs PR en recensiemanagement. Alles om bedrijfsprocessen klantgerichter en (kosten)efficiënter te maken.

Één geïntegreerde multichannel-oplossing
Alle bedrijfsprocessen en -data komen samen. Van de eerste schets en conceptfase, redactionele processen, de prijscalculatie, het beheer van crossmediale producties en de rechten tot de marketing en verkoop via verschillende kanalen. Het hele orderfulfilmentproces is afgedekt, vanaf de orderontvangst tot en met de betaling. Of het nu gaat om tijdschriften, e-boeken, losse artikelen, advertenties, abonnementen of evenementdeelname. Zo kun je processen standaardiseren, goedkeuringsprocedures automatiseren en de gegevenskwaliteit continu laten controleren en verbeteren. Dit zorgt voor effectievere werkstromen tegen lagere kosten. Een kortere time to market. En meer controle over de productie, distributie en financiën.

Eenvoudig te koppelen met externe systemen
Naast functionaliteit voor kleine en middelgrote uitge-vers is er ook een integratieplatform. Hiermee breng je eenvoudig koppelingen aan voor gegevensuitwisseling met partijen zoals CB, webshops, online boekwinkels, leveranciers en contentmanagementsystemen. Door de modulaire structuur kunt u de software zo inrichten dat deze volledig aansluit op de behoeften. Ook kijken we doorlopend hoe uitgevers de voor hen geschikte Micro-soft-technologieën optimaal kunnen toepassen. Met als resultaat een steeds groeiende aanbod van standaard-functionaliteit waar je op ieder gewenst moment uit kunt putten. Zo voegt knkPublishing in alle opzichten waarde toe.

360-graden feedback
De software is eenvoudig te matchen met de structuur en werkwijze van jouw organisatie. Een ander belang-rijk voordeel is de vertrouwde Microsoft look & feel die zorgt dat gebruikers er snel en gemakkelijk mee kunnen werken. Via rolspecifieke schermen worden kerngetallen grafisch weergegeven en professionele rapportages en complexe analyses aangeboden.Grenzen verleggen vraagt veel verbeeldingskracht én betrouwbare stuurinformatie. Actuele data over het klantgedrag en marges. Inzicht in de klant door 360-graden feedback. Wat werkt en wat kan beter? Ondersteund door knkPublishing neem je de juiste beslissingen en speel je snel op ontwikkelingen in.

Voortdurend vernieuwen
Een belangrijk gegeven is dat dit de enige door Microsoft gecertificeerde add-on voor uitgeverijen is. Zowel knk als Broad Horizon is gecertificeerd Microsoft Partner.Onze strategische samenwerking biedt klanten de zeker-heid dat zij altijd kunnen beschikken over de nieuwste Microsoft-technologie en uitgeverijspecifieke functionaliteit. Microsoft zorgt voor continue ontwikkeling van het technologische platform en knk voor de juiste uitgeverijfunctionaliteit. Broad Horizon adviseert je graag hoe processen nog beter te automatiseren en standaardiseren. Zo creëren we samen extra ruimte voor creativiteit en groei.