Continuous Workplace

Een gepersonaliseerde, intelligente en intuïtieve digitale werkplek die de productiviteit van medewerkers verhoogt en samenwerking verbetert.

datagedreven, persoonlijk en intuïtief
Persoonlijk & Intuïtief
meer dan technologie
Meer dan Technologie
elk type werknemer
Voor elk type Werknemer
elke type applicatie
Voor elke type Applicatie
verhoogt samenwerking & productiviteit
Verhoogt samenwerking & productiviteit
De digitale werkplek van Broad Horizon
Digitaal werken met de digitale werkplek van Broad Horizon

Meer dan technologie

Met een digitale werkplek kunnen organisaties voldoen aan de behoefte om steeds meer plaats en tijdsonafhankelijk samen te werken. Maar enkel technologie inzetten is niet voldoende.

Medewerkers willen een persoonlijke digitale werkplek die intuïtief werkt op elk apparaat en waar productiviteit en samenwerking centraal staan. Organisaties stellen hoge eisen aan veiligheid, compliance en de technologische partners waar ze mee samenwerken. Met de Continuous Workplace hebben we oog voor beide werelden – en voor de toekomst.

Envision, Onboard, Journey

Elke organisatie is anders. Daarom behandelen we de Continuous Workplace als een werkwijze die uit verschillende fases bestaat: envision, onboard, journey. Door systematisch de drie fases te behandelen, verzamelen we inzichten over de organisatie, doelen en doelgroepen. Inzichten die we gebruiken als basis voor het samenstellen van de gepersonaliseerde digitale werkplek en de strategische samenwerking die daaruit vloeit.

Digitale werkplek - Plan, optimize, adopt, release and manage

Envision

Met diverse workshops achterhalen we de strategische doelen, gebruikersgroepen, user stories en scenario’s van de organisatie. Als dat in kaart is, maken we het huidige applicatielandschap en de bijhorende IT-infrastructuur inzichtelijk.

We signaleren de bottlenecks om tot een optimale workplace te komen en bepalen welke building blocks (IT-producten) er nodig zijn. Met al deze informatie kunnen we aan de slag om een technisch en functioneel ontwerp te maken van de nieuwe of verbeterde digitale werkplek.

Onboard

Als alle informatie beschikbaar en het technisch en functioneel ontwerp klaar is, starten we met de migratie van uw huidige werkplek naar de nieuwe situatie.

Met een adoptieprogramma helpen we medewerkers de technologie gebruikken en omarmen.

Journey

We stoppen niet bij de oplevering. De Microsoft 365 roadmap wordt inzichtelijk en adoptieconsultants adviseren welke onderdelen van toegevoegde waarde zijn.

Via innovatieve workshops inspireren we het management en leggen we de basis voor continue verbetering.

Building Blocks

De uitkomst van onze aanpak is dat we de juiste managed digitale werkplek voor jouw organisatie leveren.

Er zijn verschillende digital workplaces mogelijk – afhankelijk van de samengestelde building blocks: technische producten voorzien van onze managed services.

In de Envision-fase van de Continuous Workplace creëren we een helder beeld van de benodigde building blocks die nodig zijn voor de managed digitale werkplek. Een greep uit de building blocks die we regelmatig gebruiken:

Microsoft 365
Microsoft 365 Backups
Windows Virtual Desktop
Windows 10 Laptops

Managed Services

Op alle building blocks die we leveren gelden managed services.

Service Level Agreement

Elke building block heeft een eigen service level agreement. Voor een vast bedrag per maand per gebruiker weet je exact hoeveel uren support je ontvangt. Er zijn verschillende niveau’s af te spreken die passen bij het organisatietype.

Deskundige support

Medewerkers kunnen terecht bij een deskundige supportdesk voor technische en niet-technische vragen. Soms zelf midden in de nacht, afhankelijk van het gekozen service level. Snel problemen oplossen is het uitgangspunt.

Innovation-as-a-Service

Technologie stopt nooit. Daarom houden we je periodiek op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen met innovatieve workshops en events. We bespreken dan bijvoorbeeld nieuwe mogelijkheden of onderzoeken deze samen in een Lab.

Adoption & Change

Om het draagvlak van nieuwe technologie te vergroten, stellen we adoptieprogramma’s op voor iedere betrokken medewerker. We maken een duidelijk plan inclusief verwachte doelstellingen en sturen bij als die niet worden behaald.

Analytics & Insights

Al onze managed digitale werkplekken zijn data-gedreven. Aan de hand van drie niveaus en inzichten uit onze werkwijze bepalen we wat er wordt gemeten en hoe vaak. Met de data kunnen we bijvoorbeeld het adoptieprogramma aanscherpen.

Security & Compliance

Security en compliance zit in alle building blocks verweven. Daarnaast sluit de Continuous Workplace naadloos aan op onze Continuous Security dienst, waar we verder inzoomen op specifieke security- en compliance onderdelen.

Neem contact
op

Bel Broad Horizon over digitale werkplek